ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคากลาง วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคา วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข่าวประมูล วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข่าวสอบราคา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข่าวประกวดราคา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. จำนวน 2 โครงการ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ตำบลมะขามสูง เชื่อมต่อ ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 โครงการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านวังมะด่าน หมู่ที่ 9 ตำบลวงฆ้อง เชื่อมต่อ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 6 บ้านเนินมะเกลือ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะที่ 2) วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวง อบจ.พล. 2035 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ - บ้านนาขาม ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนน ผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหน้าอนามัยหนองสะแก หมู่ที่ 7 ตำบลตลุกเทียม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคร้า หมู่ที่ 11 ตำบลมะต้อง เชื่อมต่อ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 10 ตำบลดงประคำ - หมู่ที่ 3 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านเขาน้ำสุด หมู่ที่ 6 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม - บ้านคลองช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองฯ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 3 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ จังหวัดสุโขทัย วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 12 ตำบลพรหมพิราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 5 บ้านห้วยชัน ตำบลท่านางงาม เชื่อมต่อ ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 2 บ้านวังพิกุล ต.วังพิกุล - หมู่ที่ 10 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 3 บ้านท่าโก ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านคลองคู่ หมู่ที่ 9 ตำบลชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 บ้านคลองตะเคียน ตำบลเขาทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 14 บ้านไร่กลาง ต.บางระกำ เชื่อมต่อ ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลหอกลอง เชื่อมต่อ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ตำบลตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย หมู่ที่ 1 บ้านแม่เทียบ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 13 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 11 - หมู่ที่ 7 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 6 บ้านยางแขวนอู่ ตำบลบางระกำ เชื่อมต่อ ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 4 ตำบลทับยายเชียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 9 ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เชื่อมต่อ ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก-หมู่ที่ 3 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อหนังสือ จำนวน 393 รายการ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 7 ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 8 ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อ ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สาย อบจ.พล.3021 บ้านหนองผึ้ง - หมู่ที่ 2 ตำบลเนิ่นกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อ บ้านหนองสลุง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอยเย็นจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง เชื่อมต่อ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อ (ม.ราชมงคลฯ) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 10 บ้านวังขี้เหล็ก ตำบลท่าช้าง เชื่อมต่อ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านแม่ระหัน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงประกาศตามสายบริเวณพระราชวังจันทน์ จำนวน 10 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ , ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายเลียบคลองชลประทาน C 23 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายหมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าโพธิ์ กับหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง นักเรียน วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 6 ตำบลดงประคำ เชื่อมต่อ ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 1 ตำบลทับยายเชียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านโนนตาโพน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกะท้าว บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับสายเจ็ดคต หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกะท้าว - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหมู่ที่ 7 บ้านแก่งลาด ตำบลห้วยเฮี้ย - หมู่ที่ 16 บ้านห้วยน้ำไซ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านเนินตูม - บ้านท่าหินลาด ตำบลเนินเพิ่ม เชื่อมต่อ ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวังดินเหนียว-เขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง - หมู่ที่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกบ้านกร่าง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกร่าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ถึงมหาวิทยาลัยราชมงคลฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สาย ต.บึงพระ เลียบทางรถไฟ (ฝั่งทิศตะวันออก) อ.เมือง จ.พิษณุโลก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 5 ตำบลวังนกแอ่น - หมู่ที่ 9 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อระบบส่งน้ำ และอุปกรณ์ระยะไกลสามารถเคลื่อนย้ายได้ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง, อุทกภัย ภายในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 2 ตำบลดงประคำ เชื่อมต่อ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่5-หมุ่ที่6 ตำบลบ้านกร่าง เชื่อมต่อ ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายริมแม่น้ำ ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง เชื่อมต่อตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายอ่างเก็บน้ำคูปบ้านป่าสัก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกะท้าว เชื่อมต่อ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายบ้านโนนตาโพน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกะท้าว เชื่อมต่อ บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 10 บ้านเขาหนองกบ ตำบลดินทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 บ้านตอเรือ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านโคกสมอ หมู่ที่ 1 ตำบลดงประคำบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 1 , หมู่ที่ 7 ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ เชื่อมต่อตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในศูนย์เครื่องกล ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำด้านข้างลานแสดงพรรณไม้ประดับใบ ประดับดอก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อส้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 4,5 ตำบลงิ้วงาม เชื่อมต่อ ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อส้างถนนลูกรังสายห้วยเฮี้ย ตำบลป่าแดง เชื่อมต่อบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบสายบ้านเขาไร่ศรีราชา ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ เชื่อมต่อบ้านเขาไร่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 11 ตำบลศรีภิรมย์ เชื่อมต่อ ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน 5ชั้น (หลังใหม่) อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก(ครั้งที่2) วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายห้วยท่าเนื้อ ตำบลป่าแดง เชื่อมต่อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำพริก บ้านน้ำพริก หมู่ที่ 2 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายหมู่ที่ 8-หมู่ที่ 9 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม เชื่อมต่อตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัด พิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกบ้านกร่างหมู่ที่ 11,5,6,7 ตำบลบ้านกร่าง เชื่อมต่อตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ระยะที่ 2) บริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ลำน้ำโจน)หมู่ที่ 1 ตำบลหนลาด ถึง บ้านปากพาน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายวังดินเหนียว-เขาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เชื่อมต่อ บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักเรียน โรงเรียนกีฬาองการบริหารส่วนจังหวัดพิษรุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ 15 บ้านโปร่งพลู ตำบลวังนกแอ่นเชื่อมต่หมู่ที่ 12 บ้านกุลาเหนือ ตำบลแก่โสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 5 ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิรามเชื่อมต่อ ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านก่ หมู่ 5 ตำบลสมอแข เชื่อมต่อตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ 7 บ้านเกษตรสัมพันธ์ ตำบลบ้านแยงเชื่อมต่อ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างก่อสร้างบ้านพักครู(โรงเรียนบางกลางท่าวฯ)ตำบลบ้านแยง อำเภอบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิาณุโลก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหมู่ที่ 7 ตำบลบางระกำเชื่อมต่อตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านมะตูม หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม เชื่อมต่อตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านดอนทอง หมู่ 1 ตำบลดอนทองเชื่อมต่อตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหมู่ที่ 7 บ้านใหม่โปร่งนก ตำบลหอกลองเชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองม้อแกง ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารภัยบริเวณสวนสาธารณะบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกลัง สายหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมุงเชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อละบายน้ำ สายซอยประมวลศิลป์-ซอยแจ่มศรี หมู่ที่ 4 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด