ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ เลขที่ EB 3/2566 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 17/2566 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 1/2566 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ส่งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลางงานก่อสร้าง วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบ เลขที่ 1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกาศ เลขที่ EB 30/2566   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 (สายบ้านบึงกาฬ)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (สายเลียบคลองยาง)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (สาย ปจ.10031 บ้านประจันตคาม)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 (สายบ้านหนองเลิง)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 (สายบ้านไผ่งาม)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 (สายเข้าวัดคลองหอทอง)   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 29/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 20/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 18/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 28/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 27/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 26/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 25/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 24/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 23/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 22/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 21/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 19/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 16/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 15/2566   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (สายบ้านเจริญโป่ง)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (ปจ.ถ.10033 ถนนสุวรรณศร)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (สาย ปจ.ถ.10009 บ้านเขาไม้แก้ว)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 (สายปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์)   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2566  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 11 พฤจิกายน 2565 (เครื่องสูบน้ำลากจูง 2 เครื่อง)   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 14/2566  จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ด (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองขนาด หมู่ที่ 7 ตำบลดงขี้เหล็ก - บ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 13/2566  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสระจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี - บ้านคลองชุมพล หมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 12/2566  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place recycling) สายบ้านสำพันตา หมู่ที่ 1 ตำบลสำพันตา - บ้านบุกล้วย หมู่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 11/2566  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 10/2566  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In- Place Recycling) สายหมู่ที่ 3 ตำบลหัวหว้า - หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 5/2565   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 4/2565   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 3/2565   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2565   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 1/2565   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 9/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 8/2566   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 7/2565   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 3 พฤจิกายน 2565 (สายคลองหม้อแตก)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 11 พฤจิกายน 2565 (รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 (เข้าแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกบ่อทอง ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี )   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 (สายบ้านใหม่ ม.12 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี - หมู่ที่3 ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.ปราจีนบุรี)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (สายบ้านใหม่ ม.12 ตำบลไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี - ม.3 ตำบลปากพลี อ.ปากพลี จ.ปราจีนบุรี)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 (สายหมู่ที่ 3 ต.หัวหว้า - หมู่ที่8 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 (สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี - บ้านแหลมไผ่ ต.ทุ่งโพธ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี)   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสระจานฯ   ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 (สายบ้านสำพันตา หมู่ที่1 - บ้านบุกล้วยหมู่ที่ 3 ตำบลสะพานหิน อำเถอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี)   ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 5/2566  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดนวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10019 บ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 (สายปจ.ถ.10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี)  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดบางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement in- Place Recycling) สายปจ.ถ.10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 4/2566  ประกวดราคาซ่อมสร้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี - บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2566  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองข้าวหลาม หมู่ที่ 10 - บ้านเนินอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 3/2566  จ้างซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10011 บ้านโคกสว่าง ตำบลบุฝ้าย - บ้านเนินหินตั้ง ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 1/2566  ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place recycling) สาย ปจ.ถ.1008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565  ประกวดราคาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี - บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 46/2565  การจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย ปจ.ถ.10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 45/2565  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านส้ราง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 9 กันยายน 2565  เรื่อง ประกาศประกวดจัดซื้อครุภัณฑ์ฺยาพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 8/2565  จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งถังน้ำปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที จำนวน 2 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 7/2565  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เคตรื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อย 2 ล้อ จำนวน 3 คัน ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์สุขาเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565  เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 44/2565  จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกลองค์การบริหาส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขนาดไม่น้อยกว่า 14.00 x 48.00 เมตร พร้อมรางระบายน้ำและพื้น คสล.จำนวน 1 หลัง ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนสวน 3 คัน ... อ่านต่อ
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา ขนาดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งถังน้ำปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร/นาที จำนวน 2 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 6/2565  ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เคตรื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อย 2 ล้อ จำนวน 3 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 43/2565  จ้างติดตั้งตะแกรงกันนก อาคารเบ็ดเสร็จ ก อาคารเบ็ดเสร็จ ข และอาคาร ล412 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศเลขที่ EB 30/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 42/2565  "ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ ๒๓ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 41/2565  "การจ้างก่อสร้างกันสาดบังแดดฝน ระยะทาง 220 เมตร โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 40/2565  การจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x 25 เมตร จำนวน 1 หลัง โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 39/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหาดยาง - บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 38/2565  การจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านนาฝุ่น หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ - บ้านนาฝุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 37/2565  การจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3, บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 36/2565  "การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านบางไผ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลประจันตคาม - บ้านปากคลอง หมู่ที่ ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี " ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 35/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 - บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมถนนหมายเลข สก.3028 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 35/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 - บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมถนนหมายเลข สก.3028 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 34/2565  การจ้างซ่อมแชมฝ้าเพดานอาคาร ข และปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในอาคารโรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 33/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10010 บ้านเนินเป้า ตำบลบุฝ้าย - บ้านท่าโพธิ์ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 32/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10033 ถนนสุวรรณศร - โคกกระได ตำบลนนทรี เชื่อมตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านโคกกระได ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 31/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านสวน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง - บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 30/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 30/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10024 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 29/2565  "การจ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมถนนหมายเลข สก.3039 ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 28/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ปจ. 2034 ถนนบ้านสร้าง - สถานีรถไฟโยธากา ตำบลบางกระเบา - สถานีรถไฟโยธากา ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 27/2565  การจ้างปรับปรุงถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ - บ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 26/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายบ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง - บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 25/2565  จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง รั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดตอกเสาเข็มยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร และดึงสะเดยาวไม่น้อยกว่า 322.00 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 24/2565  จ้างซ่อมแชมปรับปรุงหลังคาอาคาร พร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารอเนกประสงค์ อาคารเรียน 3 อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 23/2565  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง - บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 22/2565  การจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ขนาด 32 x 38 X 9 เมตร พร้อมไฟส่องสว่าง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 21/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านวังทะลุ หมู่ที่ 3 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านเกษตรกรรมลาดตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 20/2565  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.1011 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลศรีมหาโพธิ - บ้านหนองแหน ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 19/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphattic Concrete สาย บ้านกระเดียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 18/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10026 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 17/2565  จ้างก่อสร้างหลังคาโดมระหว่างอาคาร 2 เชื่อมอาคาร 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 13 x 45 เมตร โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 16/2565  การจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.3037 บ้านปรือวาย ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 15/2565  จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองยาง บริเวณเหนือฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 14/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี - บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 13/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกึ่ อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 12/2565  จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 11/2565  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายเข้าอ่างเก็บน้ำทับลาน หมู่ที่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 10/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกระเดียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 9/2565  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 8/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10010 บ้านเนินเป้า ตำบลบุฝ้าย - บ้านท่โพธิ์ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 7/2565  จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย ปจ.ถ.10012 บ้านท่โพธิ์ ตำบลประจันตคาม - บ้านเนินแดง ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 6/2565  "ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ สายสุวรรณศร หมู่ที่ 6 ตำบลประจันตคาม เชื่อมเทศบาลตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 5/2565  ปรับปรุงพื้นที่และปูกระเบื้องอาคาร 2 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 3/2565  "จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองกันเกรา หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ - บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2565  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี เชื่อมถนนหมายเลข สก.3039 ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2565  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัด ปราจีนบุรี เชื่อมถนนหมายเลข สก.3039 ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 1/2565  จ้างซ่อมแชมปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศ เลขที่ EB 49/2564  จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 48/2564  จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานพร้อมทาสีอาคารเบ็ดเสร็จ ก โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 19/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10026 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 47/2564  "ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บนเส้นทางสาย ปจ.ถ. ๑๐๐๐๔ บ้านคำเลียบ หมู่ที่ ๓ ตำบลคำโตนด - บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 46/2564  "ปรับพื้นลานคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณลานอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเกอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๑๕ ตารางเมตร หนา ๑.๑๕ เมตร" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 45/2564  "ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสารภี หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางพลวง - หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 44/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. ๑๐๐๐๘ บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 43/2564  ซ่อมสร้งถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ ๙,๑๑ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม - บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 42/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหลตำบลย่านรี - บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 41/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวหว้า - หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 40/2564  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสระจาน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาดี - บ้านคลองชุมพล หมู่ที่ ๒ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 39/2564  ปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 38/2564  ปรับปรุงผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) เป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเข้ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกไม้ลาย - บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 37/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกสุวรรณศร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๖ ตำบลเนินหอม - บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 36/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ ๒๐๖๐ บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านทรายทอง ตำบลทุ่งโพธิ์ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 35/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง ตำบลกรอกสมบูรณ์ - ข้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 34/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านวังขอน ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านหนองตามัน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี " ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 33/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนหาดหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกุ้ง - บ้านเกาะเค็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัตปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 32/2564  "ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ ๒,๗ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี - หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกึ่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 31/2564  จ้างก่อสร้างอาคารบ้านพัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น (แบบพักอาศัย 4 ครอบครัว) จำนวน - หลัง บริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 30/2564  จ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ชั้น 4 (อาคารนิมมานรดี) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี" ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 29/2564  ปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงศ์ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 28/2564  ก่อสร้างบ้านพักอาศัยสำหรับข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อาคาร (5 ครอบครัว) โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 27/2564  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านประดับ , บ้านเขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - บ้านซับสมบูรณ์ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 26/2564  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่บนเส้นทาง สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 2,บ้านสนามพลี หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ - บ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 25/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านบางต้นจิก หมุ่ที่ 9 ตำบลบางแตน - บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 24/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองหอทองน้อย หมุ่ที่ 10 ตำบลบางเตย - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 23/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี - หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งโพธ์ เชื่อมตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 22/2564  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไผ่บนเส้นทางสายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7,บ้านปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง - บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 21/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 20/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 18/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกระเดียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี - บ้านแดง หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 17/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 16/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10003 บ้านสระดู่ ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 15/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete Pavement In-Place Recycling สาย ปจ.ถ. 10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกระพ้อ หมูที่ 9 จำบลหนองโพรง - ทางหลวง หมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 14/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านบางไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 13/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 12/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10006 บ้านสระแท่น ตำบลนาดี - บ้านสะพานหิน ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 11/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี - บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 10/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10008 บ้านกรอกสมบูรณ์ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ - บ้านสระบัว ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 8/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง - บ้านปรือวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า เชื่อหมู่ที่ 11 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 9/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete บ้านคลองปลาดุกลาย หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งโพธ์ อำเภอนาดี - บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 7/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 5,6,7,20,21 ตำบลเนินหอม - ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 6/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10019 บ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน - บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 5/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10012 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านหาดสูง ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 4/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ - บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 3/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี - บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 2/2564  ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง - บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศ เลขที่ EB 1/2564  ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารวิหารพระพุทธปราจีนชินราชบพิตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3,บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนายชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยว   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านกุดตาเสก หมู่ที่ 9,11 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม – บ้านสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย รพช.ปราจีนบุรี ตำบลกบินทร์ – มูลนิธิสัจจพุทธธรรม ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอน) ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) eb83   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 500 เมตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 1002 บ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ –บ้านกระทุ้มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ้มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ปจ.ถ.10005 บ้านทุ่งแฝก ตำบลกบินทร์ – บ้านเขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบางต้นจิก หมู่ที่ 9 ตำบลบางแตน – บ้านบางรุ่งโรจน์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านบางปลาร้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอนฉ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (สนามกีฬาถ่ายโอนฉ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประการาคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย ปจ.ถ.10006 บ้านสระแท่น – บ้านสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดราจีนบุรี ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว สูง 9 เมตร แบบโซล่าเซลล์ LED 42 วัตต์ จำนวน 40 ชุด   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงอาหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม – บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปรือวาย หมู่ที่ 8 ตำบลหนองโพรง – บ้านปรือวาย หมู่ที่ 12 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete Pavement In-Place Recycling สาย ปจ.ถ.10015 แยกทางหลวงหมายเลข 304 บ้านโป่งกะพ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโพรง – ทางหลางหมายเลข 3070 บ้านดอนสับฟาก หมู่ที่ 14 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปร   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete Pavement In-Place Recycling สาย ปจ.3079 บ้านคลองรั้ง – บ้านพญาจ่าย ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาด พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล. สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – บ้านกระทุ่มแพ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านเกษตรกรรมลาดตะเคียน หมู่ที่ 11 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 8 ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแก้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงเรียนประชารัฐพัฒนา จำนวน 2 รายการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จำนวน 2 รายการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 – บ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว – บ้านขิงกระชาย หมู่ที่ 13 ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคลองหอทองน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลบางเตย – บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายจากถนนสุวินทวงศ์ (แยกข้าง ร.ร.ศรีมโหสถ) บ้านด่าน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ – บ้านสระข่อย หมู่ที่ 1 ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างเสาธงพร้อมตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณเสาธง โรงเรียนศรีรักษ์ราษฏร์บำรุง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อยาง CRS-2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 300 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา – หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาร้า – บ้านบางอีรัม หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนห้อม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนห้อม – บ้านหัวสุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี eb41   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี EB31   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศสาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี เชื่อมถนนสายบ้านทุ่งโพธิ์ – บ้านเขาขาด จังหวัดสระแก้ว >>สายบ้านหินเทิน   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 10 บ้านมาบเหียง ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 2 ตำบลสำพันตา – หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 โครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว – ถนน รพช. บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่างประกาศสายบ้านปราสาท   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สาย ปจ.ถ.10016 โคกอุดม   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา จำนวน 5 โครงการ ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1.สายบ้านหัวนา   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete (PARA AC) สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแต ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนวัดป่ามะไฟ   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ.10007 บ้านเขาขาด ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี – บ้านนาคำ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ.ถ. 10017 บ้านตรอกปลาไหล ตำบลย่านรี – บ้านเขากระแตก ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเนินแดง หมู่ที่ 7 ตำบลดงบัง – บ้านคำโตนด หมู่ที่ 1 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านไม้สามเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง – บ้านม่วงขาว หมู่ที่ 5 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบล วังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านสามแยกโชคชัย หมู่ที่ 23 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – บ้านวังทอง ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ – บ้านหัวซา หมู่ที่ 5 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านบุตราช หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแสง – บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ลำพัน อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านเกาะเค็ด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง – บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีมหาโพธิ – บ้านหนองโพรง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวหมู หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แยกถนนสุวรรณศร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเนินหอม – บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 5 ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ.10001 บ้านโคกกะจะ ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายสุปิโต บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เชื่อมสะพานคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 9 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง – บ้านเนินตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ PARA Asphaltic Concrete สายบ้านหนองโดน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง – บ้านเนินสูง หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายเข้าวัดคลองหอทอง บ้านแหลม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเตย – บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ จำนวน 30 ชุด และโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 480 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและจนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูงแบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสารภี หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง – ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกไม้ลาย – บ้านเนินไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 6 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองข้าวหลาม หมู่ที่ 10 ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม – บ้านหนองข่า หมู่ที่ 12 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคลองเฆ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางเตย – หมู่ที่ 3,4,5,9 ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเองจำนวน 1 คัน   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเลียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมายเลข 3481 (ทางเดิม) แยกเข้าบ้านแหลม ตำบลบางแตน,ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดหารถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูงแบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศแจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 3 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1, 9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดร   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีป   ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศแจ้งผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 โครงการ   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย ปจ 2052 บ้านเกาะสมอ ตำบลหัวหว้า – บ้านดงกระทงยาม ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหารถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดหารถเทรลเลอร์ ชนิดลากจูง แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบดล้อเหล็กแบบสั่นสะเทือน   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สาย ปจ.ถ. 10016 บ้านโคกอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านแหลมไผ่ ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเนินดินแดง ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 10 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1, 9 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี – หมู่ที่ 3 ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเหล่าบุตร หมู่ที่ 6 ตำบลโนนห้อม – บ้านบาก หมู่ที่ 14 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 2,7 ตำบลทุ่งโพธิ อำเภอนาดี – หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหัวนา หมู่ที่ 7 ตำบลไม้เค็ด – บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสำพันตา ตำบลสำพันตา – บ้านบุกล้วย ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปรือวาย – ตำบลหัวหว้า ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองประเทือง หมู่ที่ 15,17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองบัวหมู ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ – บ้านสนามพลี ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองแสง ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านโรงเลื่อยโคกอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 2 ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ – หมู่ที่ 6 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสร้าง – บ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหนองแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแก้ว – บ้านเนินม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเขาไม้แก้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาไม้แก้ว – สาย ปจ.ถ.10017 บ้านตรอกปลาไหล – บ้านเขากระแต อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 1,3,4 ตำบลวังตะเคียน – หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านปราสาท หมู่ที่ 7 ตำบลหาดนางแก้ว – ถนน รพช.บ้านทุ่งแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายแยกเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ตำบลเมืองเก่า – บ้านหนองช้างลง หมู่ที่ 4 บ้านชำโสม หมู่ที่ 10 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านเขาไม้แก้วพัฒนา หมู่ที่ 3, บ้านขุนด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี – ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิ   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านดอนไผ่ผู้ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ – หมู่ที่ 3 ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านคำเรียบ ตำบลคำโตนด – บ้านตะคร้อใต้ ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านหนองนมหนู ตำบลลาดตะเคียน – บ้านโคกกระท้อน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านสันดัน ตำบลเขาไม้แก้ว – บ้านวังดินสอ ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบ้านท่ากระทุ่ม ตำบลบ้านสร้าง – บ้านปากคลอง ตำบลบางเตย, ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางขาม หมู่ที่ 6-2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงประตูทางเข้าและป้ายโรงเรียนประชารัฐพัฒนา ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธี การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาง CRS- 2 (บรรจุถังละ 200 กิโลกรัม) จำนวน 350 ถัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคางานซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจ   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ประกาศผล ผู้ชนะการประกวดการประกวดราคางานจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาด้วย DLIT พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจ   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลายางผิวจราจร สายบ้านนา หมู่ที่ 3 ,บ้านโนน หมู่ที่ 4 ตำบลดงบัง – บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1 ) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 5 ตำบลบางกุ้ง – หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลกรอกสมบูรณ์ – บ้านหนองหอย หมู่ที่ 10 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้ายหนองประเทือง (ซอย 1) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านพระ – หมู่ที่ 8 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี – บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปจ.ถ.10001 สายบ้านโคกกะจะ หมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง – บ้านสันทรีย ตำบลวัดโบสถ์ (ช่วงที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร จาก กม.ที่ 6+0   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด