ประกาศเชิญชวน จ้างออกแบบ เลขที่ 1/2564 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จ้างออกแบบซ่อมแซมปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์โดยรอบ ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด