ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
... อ่านทั้งหมด