ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนบ้านดอนแก้ว วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง (CCTV) ตามจุดติดตั้งที่ อบต.ดอนแก้วกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารธาราบำบัด โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคาเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด