ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนน ชม.ถ.1-0011 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง - บ้านทรายแดง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียงเชื่อมบ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8เชื่อมบ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4065 บ้านแม ม.16 ต.ช่างเคิ่ง ถึง บ้านพุย ม.2 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0009 บ้านทรายมูล ม.5 ต.เขื่อนผาก-บ้านหนองบัว ม.6 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ ถึง บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 เชื่อมบ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หิน) เพื่อปรับปรุงงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0054 บ้านแม่สูนหลวง ม.1 ต.แม่สูนเชื่อมบ้านโป่งนก ม.7 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.ชม. วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด4ตัน 6ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของ อบจ. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ้านพร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่งเชื่อมบ้านแม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชียงดาว ม.6 เชื่อมบ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปหรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่เหนือ ม.3 ต.หนองควายเชื่อมบ้านไร่ ม.1 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านสันมะเกี๋ยง ม.6 ต.สำราญราษฎร์เชื่อมบ้านป่าบง ม.4 ต.แม่คือ บ้านสันต้นม่วงใต้ ม.9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านสันปูเลย ม.9 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตั้ง) ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงเจริญชัย ม.6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทรายเชื่อมบ้านทุ่งกอลาน ม.10 บ้านลวงเหนือ ม.4 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่า ม.3 บ้านขัวโก้ ม.5 บ้านท่าเดื่อ ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่เชื่อมบ้านหนองไคร้หลวง ม.8 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียงเชื่อมบ้านป่าตุ่มโฮ่ม ม.8 ต.ป่าตุ้มเชื่อมบ้านสหกรณ์แปลง 2 ม.6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดู่ ม.11 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวาน ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมถนนสาย ชม.ถ.1-0052 บ้านหนองตุ้ม ม.1 ต.เวียง อ.ฝางเชื่อมบ้านโล๊ะ ม.1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่ารวมใจ ม.7 ต.สันกลาง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านน้ำบุ่น ม.10 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านกู่แดง ม.6 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านดอนแก้ว ม.5 ต.ดอนแก้วอ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ-บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านไร่ดง ม.8 ต.ขัวมุงเชื่อมบ้านท่าสองแคว ม.3 บ้านท่ามะขาม ม.5 บ้านล้องปู่หม่น ม.11 บ้านปิงน้อย ม.8 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนบ้างโรงวัว ม.5 ต.แม่สอยเชื่อมบ้านท่ากอม่วง ม.10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนบ้านปากทางสะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนบ้านต้นตัน ม.3 ต.แม่ก๊าเชื่อมบ้านใหม่สามหลัง ม.8 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอลฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าแงะ ม.5 บ้านน้ำแพร่ ม.2 ต.ตลาดขวัญเชื่อมบ้านป่าดู่ ม.1 ต.ป่าลาน(เขต ทต.สง่าบ้าน) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแม่สะลาบ ม.7 ต.ชมภูเชื่อมบ้านฮ่อกกอก ม.9 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร(เขต ทม.แม่โจ้)เชื่อมบ้านวิเวก ม.8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต.หนองหาร(เขต ทต.หนองหาร) อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ บ้านป่าแป๋-โรงวัว ม.7 ต.หางดง(เขต ทต.แม่ท่าช้าง)เชื่อมบ้านแม่ขัก ม.5 ต.หางดง(เขต ทต.หางดง) อ.หางดง จ.เชียงใหใ่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดงขี้เหล็ก ม.9 ต.มะขามหลวงเชื่อมบ้านดงป่าซาง ม.6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านท่าปู ม.11 บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แมานาวางเชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านป่าสักขวาง ม.13 ต.สันกำแพงเชื่อมบ้านหม้อ ม.5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0017บ้านสบอ้อ ม.7 ต.แม่นะ-บ้านวังจ๊อม ม.4 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายสานนิมิตรบ้านป่าตึงน้อย ม.1 บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ป่าป้องเชื่อมบ้านตลาดขี้เหล็ก ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกชานต่ำ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านปางขี้เหล็ก ม.1 บ้านป่าคาใต้ ม.8 ต.ทุ่งปี้เชื่อมบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี2561ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.ถ.1-0034แยกทางหลวงหมายเลข108-บ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ขา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ช่วง กม.4+750-กม.6+000ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านต้นเฮือด ม.8 บ้านดอนไฟ ม.12 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย ม.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จเชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยฟัลต์คอนกรีต ซ.เทศบาล 29 บ้านเมืองงาย ม.2 ต.เมืองงาย (เขต ทต.เมืองงาย) อ.เชียงดาวเชื่อมบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.เมืองงาย(เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ำ) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเขียว ม.5 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริมเชื่อมบ้านข่อยใต้ ม.2 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านมืดกา ม.17 ต.อินทขิลเชื่อมบ้านเป้า ม.4 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.ชม.ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านซาง ม.4 ต.ขี้เหล็กเชื่อมบ้านดง ม.9 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.ชม.ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านบวกครกเหนือ ม.8 ต.ท่าวังตาลเชื่อมบ้านโป่งแห้ง ม.7 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0013 บ้านกองทราย ม.6 ต.สันต้นหมื้อ-บ้านหลวง ม.1 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.ชม. ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตองเชื่อมบ้านสันปู่เลย ม.9 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านสันป่าเดื่อ ม.8 ต.หนองแฝกเชื่อมบ้านปากกอง ม.4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรบ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชื่อมบ้านดงป่าลัน ม.2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธี(e-bidding) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Ley ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงพี่น้อง ม.4 ต.มะขุนหวานเชื่อมบ้านสันห่วง ม.7 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ด้วยระบบ(e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ็ดหน่วย ม.4 ต.บ้านจันทร์เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา ม.2บ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาฯ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการ(e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Ley ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านแพะ ม.10 ต.ออนใต้เชื่อมบ้านวังธาร ม.1 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธี(e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบOver-Leyด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตปากซอย2บ้านวรุณนิเวศน์หมู่ที่8ต.แม่เหี่ยะเชื่อมบ้านร้องเรือคำหมู่ที่12ต.ป่าแดดอ.เมืองเชียงใหม่จ.เชียงใหม่ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 สายแยกเข้าอำเภอสันกำแพง ช่วง กม.0+200-กม.2+500 บ้านต้นดู่ หมู่ที่ 3 ต.บวกค้าง-บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ต.นาคอเรือ เชื่อม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Ley ด้วยแอลฟัลต์คอนกรีต บ้านเหมืองผ่า หมู่ที่ 1 บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 บ้านหัวดง หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 ตำบลริมเหนือฯ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.หนองไหว ม.6 ต.น้ำบ่หลวง อ.สันป่าตอง เชื่อม บ.สันปูเลย ม.9 ต.ดอนเป่า อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยปู ม.1 ต.ท่าตอน เชื่อม บ.สันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำ อ.ดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย (เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดรคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุปู่กิ่ว บ.สบงาย ม.5 ต.เมืองงาย เชื่อม บ.ห้วยทรายขาว ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ผึ้ง ม.3 ต.แม่หอพระ เชื่อม บ.ป่าไผ่ ม.4 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.เจียงป่าฝาง ม.18 ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.แม่แจ่ม) เชื่อม บ.ห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขต อบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยห้า ม.11 ต.แม่สอย เชื่อม บ.นากบ ม.2 ต.แม่แปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แม่ขะปู ม.3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง เชื่อม บ.ม่อนยะ ม.13 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0015 บ.หลวง ม.1 ต.บ้านหลวง-บ.ทรายทอง ม.3 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายคันคลอง บ.ปากทาง สะลวง ม.7 ต.ขี้เหล็ก เชื่อม บ.สันโป่ง ม.3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีกรทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ท่า ม.2 ต.ปงตำ เชื่อม บ.ป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อม บ.บงตัน ม.5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ทรายมูล ม.5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อม บ.หนองมณฑล ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ.ปางมะเยา ม.4 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว เชื่อม บ.ผาแดง ม.14 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ.หนองบัว ม.3 ต.หนองบัว (เขต ทต.หนองบัว) เชื่อม บ.ท่า ม.4 ต.หนองบัว (เขต ทต.ไชยปราการ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.4081 บ.ป่าติ้ว ม.5 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง-บ.ห้วยโท้ง ม.8 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ท่าธาร ม.9 ต.ดอนเปา เชื่อม บ.ห้วยหยวก ม.7 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โค้งงาม ม.7 ต.หางดง เชื่อม บ.แควมะกอก ม.1 ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสนามกีฬา อ.ดอยสะเก็ด วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุปู่ก่ำ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านหนองไหวเชื่อมบ้านสันปูเลย วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านห้วยปูเชื่อมบ้านสันโค้ง วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งเชื่อมบ้านป่าไผ่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจียงเชื่อมบ้านห้วยริน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท ่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปูคากลาง ม.6 ต.แม่ปูคา เชื่อม บ.ป่าเส้า ม.1 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.งิ้วเฒ่า ม.8 ต.แม่สาบ เชื่อม บ.กิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปางควาย ม.6 ต.แม่งอน เชื่อม บ.ต้นส้าน ม.6 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริดอยคำ บ.กองลม ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ทางหลวงหมายเลข1284 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 ขุนกลาง-ขุนวาง กม.0+000-กม.3+000 บ.ขุนกลาง ม.7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง-บ.ขุนวาง ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ปงป่าแดง ม.8 ต.บ้านโป่ง เชื่อมบ้านหนองครก ม.10 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งเมืองกลาง บ.เมืองกลาง ม.11 บ.น้ำลัด ม.13 ต.บ้านหลวง เชื่อม บ.แม่กลางป่าปู่ ม.1 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ป่าบง ม.1 ต.แม่นะ เชื่อม บ.เชียงดาว ม.1 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงารประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.5025 บ.ห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ.เมืองกื้ด ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ช่วง กม.0+000-กม.1+900 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ห้วยงู ม.1-บ.ประดู่ ม.2 ต.แม่ปั๋ง เชื่อม บ.ห้วยงู ม.4 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.โค้งงาม ม.7 ต.หางดง เชื่อมบ้านแควมะกอก ม.1 ต.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่น้ำตกแม่ลาด บ.มหาธาตุ ม.4 เชื่อม บ.สามปู ม.2 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กิ้วแลน้อย ม.10 ต.บ้านแพ เชื่อม บ.บ่อน้ำหลวง ม.2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ช่างเคิ่งบน ม.12 ต.ช่างเคิ่ง(เขต ทต.แม่แจ่ม)เชื่อม บ.ต่อเรือ ม.2 ต.ช่างเคิ่ง (เขต ทต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.แอ่นจัดสรร ม.3 ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า เชื่อม บ.ป่าขาม ม.2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ไร่สว่างอารมณ์ ม.21 ต.ดอยเต่า เชื่อม บ.โทกเสือ ม.18 ต.ดอยหล่อ เชื่อม บ.โป่งจ้อ ม.7 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางห้วยทรายขาวฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ากว้างฯ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสนามกีฬาประจำ อ.ดอยสะเก็ด ม.3 ต.เชิงดอย(เขต ทต.เชิงดอย) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า ม.8 ต.มาสาบ เชื่อมบ้านกิ่วเสือ ม.7 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน 7แห่ง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งห้า ม.5 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านเหล่า ม.3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านกิ่วโป่งเชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.๕๐๕๐ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งสีทองเชื่อมบ้านบวกหมื้อ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(อาหาร) สำหรับผู้รับบริการสถานสงเคราะห์คนชราฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ตำบลกองแขกเชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๓๑๖ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สำหรับโรงเรียนในสังกัดอบจ.ชม.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนสาย ชม.๔๐๕๔ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การดำเนินการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี (ครั้งที่ ๒) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุอื่นๆ(อาหาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ จำนวน ๑๐ เดือน (วัยทองฯ) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง ชม.๓๐๐๕ บ้านหนองบัวคำฯ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.๑-๐๐๘๙ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยฯ เป็นระยะเวลา ๙ เดือน วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณอาคารอำนวยการศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน2คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาตกแต่งภายในหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ขานพร้อมกำแพงกั้นดิน บ้านดงก๋ำ ม.7 ต.ทุ่งสะโตก เชื่อมบ้านป่าสัก ม.9 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน4ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางแหว ม.3 ต.แม่แรม เชื่อมบ้านอ้อย ม.1 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง ๑ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-1018 บ้านเชียงดาว ม.6 - บ้านโรงวัว ม.12 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าสัก ม.9 ต.หนองแฝก เชื่อมบ้านเชียงยืน ม.4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ(เขต ทต.ไชยปราการ)ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ(เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0011 บ้านหนองอ้อ ม.5 ต.เวียง - บ้านป่าตุ้มโฮ่ง ม.8 ต.สันป่าตุ้ม-บ้านสหกรณ์แปลง2 ม.6 ต.เขื่อผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน4รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปู่เลย-บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคันคลองชลประทานเข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านห้วยแก้ว ม.3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ ม.4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า ม.13 บ้านป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านขุนสานอก ม.5 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเข้าศูนย์เก็บวัสดุ อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) บ้านเด่นสารภี ม.6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อรถปูยางแอสฟัลท์ล้อยาง(Asphalt Paver) จำนวน1คันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5025 บ้านห้วยไร่ ม.9 ต.ขี้เหล็ก-บ้านเมืองกื้อ ม.1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลายางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติบ้านห้วยน้ำขาว ม.1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านแพะประทาน ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง(Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์-บ้านยางทอง ม.4 ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรังปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4079 บ้านหนองยาว ม.7 ต.แม่สูน-บ้านเวียงหวาย ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เข้าศูนย์อบจ.ชม. ส่วนแยก (เขตใต้) บ้านเด่นสารภี หมุ่ที่ 6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถปูยางแอสฟัลต์ล้อยาง จำนวน 1 คัน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ เชื่อมบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ (เขต ทต.ไชยปราการ) ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง หมุ่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ (เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ต.เวียง - บ้านป่าตุ้มโฮ่ง หมู่ที่ 8 ต.ป่าตุ้ม - บ้านสหกรณ์ แปลง 2 หมู่ที่ 6 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมุ่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคันคลองชลประทาน เข้าสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านขุนห้วยพระเจ้า หมู่ที่ 13 ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านขุนสานอก หมุ่ที่ 5 ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้อช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง จำนวน 1 ชุด วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2015 บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ - บ้านยางทอง หมู่ที่ 4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 4079 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 7 ต.แม่สูน - บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนนสาย ชม.๓๑๖๒ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาย ซอย 8 บ้านมะขามหลวง เชื่อมบ้านสันทราย วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประการประมูลซื้อกล้องโทร?ัศน์วงจรปิดความคมชัดสูง ของอบจ.ชม. พร้อมติดตั้งในเขตพื้นที่สำคัญของอำเภอในจ.ชม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อรถบริการซ่อมอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ หมู่ที่ 6 ต.ดอยเต้า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้อช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อ Hotmix เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2142 บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ต.ขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 ต.สันป่ายาง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 - บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 ต.ห้วยทราย เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 - บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องเรือคำ หมู่ที่ 12 ต.ป่าแดด เชื่อมถนนปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย - บ้านวังป้อม หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศฯ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 ต.ขัวมุง เชื่อมบ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 3 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, บ้านริมออน หมู่ที่ 3 ต.ออนใต้ เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศประมูลซื้อรถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก่อเก๊า หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งต้อม (เขต ทต.สันป่าตอง) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทาน ซอย 2 ขวา 21 ซ้าย สายบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7 ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการศูนย์กีฬาและนันทนาการอบจ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามกีฬาร.ร.แม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านข้างน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยระบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5 ต.ป่าลาน (เขต ทต.สง่าบ้าน) เชื่อมบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ 6 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย เชื่อมสะพานข้ามน้ำกวง บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายคลองชลประทาน 23 ซ้าย บ้านน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อรถขุดตีนยาง พร้อมใบมีดดันดินด้านหน้า จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ต.แม่สา เชื่อมบ้านสบสา - หนองฟาน หมู่ที่ 9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทางและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกซอย 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล (เขต ทต.สันกำแพง) เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 11 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 ต.สันต้นหมื้อ เชื่อมบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 ต.แม่ก๊า เชื่อมบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวริน หมู่ที่ 11, บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง เชื่อมบ้านริมขาน หมู่ที่ 8 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไร่พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 8 ต.แม่ปูคา เชื่อมบ้านหม้อ หมู่ที่5 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรุบปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายข้างตลาดมะขามหลวง บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 ต.มะขามหลวง เชื่อมบ้านขุนคง หมู่ที่ 2 ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 2 ต.ท่ากว้าง เชื่อมบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 6 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ 6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่3) วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 4 ต.สันทรายหลวง เชื่อมบ้านโจ้ หมู่ที่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนเลียบกำแพงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 ต.สุเทพ เชื่อมบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ชม. 2116 (ถนน อบจ.) บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 บ้านน้ำแพร่ เชื่อมบ้านฟ่อนฯ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบน้ำปิง บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 4 ต.สันโป่ง เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคปซีล บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 ต.สันติสุข เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) บ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหวน เชื่อมถนนสายหางดง - ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านพระนอน - หนองแฝก บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง เชื่อมบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 ต.เชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 12 ต.เชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 ต.ป่าตุ้ม เชื่อมบ้านสันยาว หมู่ที่ 2 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา (เขต ทต.แม่วาง) เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ดอนเปา (เขต อบต.ดอนเปา) อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 ต.เมืองเล็น เชื่อมบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8 ต.หนองแหย่งและบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนหน้ารพ.ส่งเสริมสุขภาพ บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 ต.สันป่าเปา เชื่อมบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด เชื่อมบ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์คอนกรีต บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.สันมหาพน เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ต.ขี้เหล็ก (เขต ทต.สันมหาพน) เชื่อมบ้านทุ่งสีทอง หมุ่ที่ 10 ตำขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจ้ง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 ต.บ้านตาล อ.ฮอด เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 ต.บงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ต.ดอยหล่อ ้ชื่อมบ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะเหนือฯ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. 1-0039 บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ต.แม่สาบ - บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 8 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย หมู่ที่ 8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. ถ. 1-0030 บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ต.หนองควาย บ้านต้นเกว๋น หมู่ที่ 4 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านต้นแหน หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ - บ้านแม่ปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องสมุดภายในร.ร.บ้านศาลา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ ร.ร.แม่อายวิทยาคม ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ต.ห้วยทราย - บ้านหัวริน หมู่ที่ 3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ต.ขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 3005 บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 4 ต.แม่คะ - บ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย - บ้านวังป้อม หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ หมู่ที่ 6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จ้างออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาตกแต่งภายในหอประชุมสภาอบจ.เชียงใหม่ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาบูรณะทาง โดยวิธีซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ (เขต ทต.ไชยปราการ) ไปจนถึงเขตบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ (เขต อบต.แม่ทะลบ) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมพิธีเปิดงาน ตามโครงการไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ำสรงพระราชทาน สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย วันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เลขที่ 515/2560 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม. 4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ต.ตลาดใหญ่ - บ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ที่ 8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยทราย ม.3 ต.ห้วยทราย -บ้านหัวริน ม.3 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.วังสิงห์คำ ม.6 ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย ม.1 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ(เขตทต.ไชยปราการ)ไปจนถึงบ้านป่าแดง ม.2 ต.แม่ทะลบ(เขตอบต.แม่ทะลบ)อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5199 บ้านทุ่งป่าเก็ด ม.6 ต.หนองหาร อ.สันทราย-บ้านวังป้อง ม.6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านแพะเศรษฐี ม.16-บ้านหนองป่าซาง ม.8 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.5201 บ้านหัวหลิม ม.1 - บ้านร้องเดื่อ ม.4 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด4ล้อ พร้อมโครงสร้างหลังคาและที่นั่ง จำนวน6คัน ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนบ่อเฮาะ บ้านยางหลวง ม.6 ต.ท่าผา เชื่อม บ้านกองแขก ม.7 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0019ิบ้านแม่ยะ ม.5-บ้านแม่อ้อใน ม.8 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.2015 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราษราษฎร์-บ้านยางทอง ม.4 ต.สันปู่เลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านแปลง 1 ม.2 ต.มืดกา - บ้านสันป่าดำ ม.6 ต.ดอยเต่า อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บ้านป่าไผ่ ม.3 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชื่อมบ้านแม่โจ้ ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริทเหล็กพระเจ้าพรหมมหาราช ถนนสาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เชื่อมบ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่2) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอก-ไม้ประดับ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยงูนอก ม.4 ต.สันทราย เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ ม.12 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไหน่ ม.1 ต.ป่าไหน่ เชื่อมบ้านแม่กอย ม.6 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่ - บ้านแม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านทรายมูล ม.5, บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านหนองมณฑา ม.16 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านกองแขกเหนือ ม.7 ต.กองแขก เชื่อมบ้านยางส้าน ม.8 ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านป๊อก ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชื่อมบ้านปางป่าไร่ ม.6 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล.พระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาตกแต่งด้วยประติมากรรมและศิลปกรรมล้านนา ภายในบริเวณพื้นที่พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองดง จากบ้านคันธรส ม.13 ต.หนองตอง เชื่อมบ้านวัวลาย ม.7 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหางดง-ท่าขี้เหล็ก (ฝั่งขวา) บ้านสันทรายพัฒนา ม.9 ต.หนองแก๋ว เชื่อมบ้านถวาย ม.2 ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องห้าหลวง ม.5 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหลวงพัฒนา ม.13 ต.แม่นาวาง เชื่อมบ้านสันห้าง ม.3 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" ประจำปี 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองลมใหญ่ ม.10 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านเมืองน้อย ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศแก้ไขเอกสารประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด1ตัน ขับเคลื่อน4ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.กิ่วโป่ง ม.2 ต.แจ่มหลวง เชื่อมทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.5050 บ.ห้วยบง ม.4 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศแก้ไขเอกสารประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) จำนวน1ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยบ้านสันป่าตึง บ.ม่วงป็อก ม.3 ต.แสนไห เชื่อมบ้านม่วงเครือ ม.4 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเชิงบูรณาการร่วมกัน 2 อปท. (เทศบาลตำบลแม่แจ่ม) สายเจริญนิรันดร์ บ้านช่างเคิ่งบน ม.12 (เขตเทศบาลตำบลแม่แจ่ม) เชื่อมต่อบ้านห้วยริน ม.9 ต.ช่างเคิ่ง (เขตอบต.ช่างเคิ่ง) อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองพนัง ม.1 ต.โป่งน้ำร้อน เชื่อมบ้านใหม่ชยาราม ม.19 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2072 บ้านศรีวารี ม.9 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม - บ้านหนองหาร ม.7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านแม่สูนน้อย ม.3 ต.แม่สูน เชื่อมบ้านห้วยงูใน ม.5 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาเดินระบบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง ม.2 ต.แม่วิน อ.แม่วาง เชื่อม บ้านแม่ลานคำ ม.6 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.บ้านต้นแก้ว ม.1 ต.ขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ ม.3 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางระหว่างบ้านหนองแขม (หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ) ม.11 ต.เมืองนะ เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน (หย่อมบ้านนาน้อย) ม.9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างขยายไหล่ทางถนนคสล. บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน) ม.2 บ้านหลวง ม.4 ต.เมืองคอง เชื่อมบ้านนาเลา ม.10 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านป้อก ม.5 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง เชื่อมบ้านปงไคร้ ม.5 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว ม.1 ต.สันป่ายาง เชื่อม บ้านหนองบัวหลวง ม.9 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองบัว ม.7 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านหนองผึ้ง ม.18 ต.อินทนิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5080 บ้านท่าขี้นาค ม.6 ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านแม่ข่องเหนือ ม.11 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง (Recycling) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดตั้ง ในพื้นที่สนง.องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) จำนวน 1 ชุด วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2151 บ้านป่าเสร้าน้อย ม.8 ต.สันปูเลย - บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์งานจราจร ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2016 บ้านโป่ง ม.2-บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2015 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 2015 บ้านป่าเหมือด ม.5 ต.สำราญราษฎร์ - บ้านยางทอง ม.4 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ชม 2016 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย ชม 2016 บ้านโป่ง ม.2 - บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน ม.7 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหน้าคนขับ จำนวน 4 คัน ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4034 บ้านแม่ก๊ะตลาด ม.2 ต.ตลาดใหญ่ - บ้านแม่ฮ่องไคร้ ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านสหกรณ์ดำริ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บ้านสหกรณ์ดำริ ม.7 ต.น้ำแพร่ เชื่อมบ้านม่วงหลวง ม.10 ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5101 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 บ้านโป่ง ม.8 - บ้านแม่ลาน ม.8 ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สะพานพระเจ้าพรหมมหาราช ถนนสาย ชม 4040 บ้านยางเนิ้ง ม.3 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เชื่อมบ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) มีกำลังไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและที่นั่ง จำนวน 6 คัน ... เชื่อมโยง
การดำเนินการประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศ ด้วยระเบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การดำเนินการประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รอบที่ 2 ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน อำเภอสันป่าตอง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองชลประทาน บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (เขต ทต.สันป่าตอง) เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (เขต ทต.ยุหว่า) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประมูลจ้างเหมาบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 โครงการ ... อ่านต่อ
จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 จัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับและไม้ดอกเมืองหนาวเพื่อตกแต่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมโครงการจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 "การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย" ในวันที่ 30-31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่ม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาซื้อผ้าห่ม เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง เชื่อมบ้านแม่ลานคำ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 365 เมตร หนา 0.15 เมตร ... เชื่อมโยง
ประกาศประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานจัดทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประมูลจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และพื้นที่สีเขียวของโรงงานจัดทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ และบนบ่อฝังกลบของโรงงานฯ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2560 จำนวน 9 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 11 - บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 11 - บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง) จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้าสต๊อกศูนย์เก็บวัสดุฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดการสอนมัลติมีเดียโรงเรียนแม่อายวิทยาคม วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาซื้อชุดการสอนมัลติมีเดียโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 6 ชุด ... เชื่อมโยง
สอบราคาซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ครั้งที่ 2) วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาซื้อชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย (ครั้งที่ 2) จำนวน 10 ชุด ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดโครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แผ่นดิน" วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาจัดโครงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แผ่นดิน" ในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 ณ บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ปี 2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาดูแลต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ปี 2559 เพื่อดูแลบำรุงรักษาต้นราชพฤก์ จำนวน 1,316 ต้น บนถนนถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ ริมถนนเลียบทางรถไฟ ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เดือน มกราคม - กันยายน 2560 รวม 9 เดือน ... เชื่อมโยง
จ้างเหมาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ้างเหมาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ เชื่อมบ้านแท่นคำ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้าสต๊อก วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดเก็บเข้าสต๊อก ณ ศูนย์เก็บวัสดุบ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ
ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดต้ัง ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประมูลซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์พร้อมติดต้ัง ในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก(เขตใต้) ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องจักรมีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 85ตัน/ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4052 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 4052 บ้านหลิม หมู่ที่ 1 ตำบลอมก๋อย - บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5025 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม 5025 บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ตำบลขี้เหล็ก - บ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1 ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์บนป้าย LED ณ บริเวณเส้นทางระหว่างหน้าท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถึงสะพานดอนจั่น และเส้นทางระหว่างสี่แยกข่วงสิงห์ ถึงสามแยกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560- กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค ประเภทอาหาร สำหรับจัดเลี้ยงผู้รับบริการในสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 2 แห่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด จำนวน 2 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559- 30 กันยายน 2560 1.ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 2 แห่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559- 30 กันยายน 2560 1.ประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2.ประจำหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 4 แห่ง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยฯ จำนวน 4 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559- 30 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559-กันยายน 2560 ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมารถปรับอากาศเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางนำประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความประสงค์เดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในรายการ "ทุกทิศทั่วถิ่น กับอบจ.เชียงใหม่ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 (เดือนธ.ค.59-ก.ย.60 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ยางนา ตัดตอไม้ยางนา และผูกมัดสลิงต้นไม้ยางนาที่แตกร้าว จำนวน 156 ต้น วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประมูลจ้างเหมาตกแต่งเมืองถนน ชม.2084 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาจัดภูมิทัศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชื่อม ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ชม.4316 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านหนองหวายหมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านหนองหวาย หมู่ที่ 11 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
สอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร บ้านสันกลางเหนือ เชื่อม บ้านหนองโค้ง วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด