ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและศิลปกรรม ถนน ชม.ถ.1-0034แยกทางหลวงหมายเลข108-บ้านน้ำโท้ง ม.2 ต.สบแม่ขา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ช่วง กม.4+750-กม.6+000ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านต้นเฮือด ม.8 บ้านดอนไฟ ม.12 ต.บ้านแหวนเชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย ม.7 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จเชียงใหม่ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด