ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาตกแต่งภายในหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่แจ่ม บ้านสบลอง ม.5 ต.บ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน ม.12 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด