ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด4ตัน 6ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้มเหล็กและหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว สำหรับใช้ในกิจการของโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของ อบจ. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนสาย ชม.ถ.1-0089 บ้านพร้าวหนุ่ม ม.6 ต.ช่างเคิ่งเชื่อมบ้านแม่ศึก ม.6 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด