แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แผนการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนดำเนินงานอบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โครงการอบรมสัมนาวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
โครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน "เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ" วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2559 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประรมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประรมาณ พ.ศ.2560 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด