แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด