นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แฟ้มที่ 4 แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2561 -2564   ... อ่านต่อ
แฟ้มที่ 3 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด