ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ รายนายสมบูรณ์ รุ่งเรืองวรโชติ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสำหรับเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชน จำนวน 33 โครงการ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวทีี เครื่องเสียง ระบบไฟเอฟเฟค จัดทำระบบเสาต้นน้ำ และระบบอุโมงค์ พร้อมแสดงดนตรีสำหรับกิจกรรม เก๋ไก๋ สไตล์หนองคาย (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าเวที เครื่องเสียง ระบบไฟบนเวทีและอาคาร กิจกรรมม่วนกุ๊บ สงกรานต์อีสานหนองคาย (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่อง อุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณเสียงพร้อมจอ LED. กิจกรรมฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระใส (กิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานหนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งพร้อมเลนส์และขาตั้ง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น เพื่อเป็นพาหนะในการเดินทางตามโครงการ เรียนรู้สู่โลกกว้างครูและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองหนองคาย ปีงบประมาณ 2561 โดยเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 40 โครงการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปยู ซอยไทยสมุทร วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตลับหมึงเครื่องปริ้นเตอร์ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล3 ยุวบูรณ์บำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารท่าเรือหายโศก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหัวสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกโรงฆ่าสัตว์ บริเวณแยกซอยเวียตนามอนุสรณ์ บริเวณสี่แยกผึ้งน้อย บริเวณแยกหลังตลาดโพธิ์ชัย และบริเวณแยกศูนย์บริการ 2 นาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเสาไฟสัญญาณจราจรและตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร สี่แยกบริเวณดอนแดง (สำนักงาน สปจ.เก่า) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร และกระบองไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะแบบโพลีเอทิลีนและถังน้ำพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมประเพณีออกพรรษาฯ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเรื่องปรับอากาศ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเรื่องปรับอากาศ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมทางเหยี่ยว วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร (กองวิชาการและแผนงาน) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเรื่องตัดหญ้า วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเรื่องวงจรปิดแบบแถาวร (ของเดิม) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเรื่องวงจรปิดแบบแถาวร (ของเดิม) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล แบบโรลอัพ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการช่าง บริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ตอบข้อหารือการแก้ไขระเบียบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเมืองหนองคาย - ท่าบ่อ - ศรีเชียงใหม่ - สังคม วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ตอบข้อหารือกรณี การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555  ... อ่านต่อ
ตอบข้อหารือกรณี การใช้ไฟฟ้าสาธารณะภายในบริเวณวัดบ่อหินติดตั้งโคม วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด