ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง
วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
โครงการ “ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
"หนึ่งหยด ช่วยชีวิต" PEA มหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ“PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี วันนี้(วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ) เวลา 09.00 น. นายพรศักดิ์ สิงห์ดารา ผู้จัดการ PEA มหาสารคาม นำผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี” โดยเชิญชวนพนักงาน ลูกจ้าง และคนงาน ร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงแรมตักศิลา มหาสารคาม มีการดำเนินการร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามแผนปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 แผนงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ โดยให้ PEA ดำเนินกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์กับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมด้านคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นกับ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และคนงานทุกคน การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 144 คน จำนวนโลหิต 64,800 ซีซี PEA Smartplus จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง ภาพ::ข่าว // ทีมข่าวคุณภาพ แผนกบริการลูกค้า PEA มหาสารคาม รายงานข่าวโดย : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA
ประกาศเจตนารมณ์ และรับทราบนโยบายการไฟฟ้าโปร่งใส
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
PEA : SMS to Sustrainable Sefety ระบบจัดการความปลอดภัย กฟภ สู่ความยั่งยืน
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 10 กันยายน 2561 นายสมัคร วิวรรณพงษ์ ผจก.กฟจ.มค. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานไม่เกิดอุบัติเหตุ ระดับทองแดง จากนายเสริมสกุล คล้ายเเก้ว ผวก.กฟภ. ในสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานของ กฟภ. ประจำปี 2561 “PEA : SMS to Sustrainable Sefety ระบบจัดการความปลอดภัย กฟภ สู่ความยั่งยืน” ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่
PEA มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
วันนี้ ( วันที่ 24 เมษายน 2561 ) เวลา 12:00 น.PEA มหาสารคาม ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1 ) นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 12 2 ) นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 3 ) นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 4 ) นายแพทย์ณรงค์ สายวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้เข้าตรวจศูนย์ราชการสะดวก ( GECC ) ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นการตรวจแบบ “surprise check” (ตรวจโดยไม่ได้นัดหมาย) เพื่อเป็นการตรวจสอบถึงมาตรฐานการให้บริการของ ศูนย์ราชการที่ได้รับรองมาตรฐานของ “ศูนย์ราชการสะดวก” ทั้งนี้ นายสมัคร วิวรรณพงษ์ ผู้จัดการ PEA มหาสารคามและผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนำคณะผู้ตรวจราชการชม สำนักงาน ทั้งนี้ ได้รับคำชมเชยจาก ผู้ตรวจราชการสำนักนายก ว่า PEA มหาสารคาม ได้ธำรงรักษาการเป็นศูนย์ราชการสะดวกได้เป็นอย่างดี และได้รับการบริการที่เกินความคาดหมาย ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงาน PEA มหาสารคาม ภาพ : ข่าว //แผนกบริการลูกค้า PEA มหาสารคาม
... อ่านทั้งหมด