ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563
คลิ๊กที่นี่ เชื่อมโยง ...
จังหวัดพิจิตรเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวดาวชาละวัน และผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
พช.พิจิตร ร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
พิธีเปิดงาน Phichit Roadshow OTOP & Product เชื่อมมิตรภาพสองแผ่นดิน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชนเผ่าไทยอีสาน(ไทลาว)
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
... อ่านทั้งหมด