ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ จส.003/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเลขที่ มค.บห.009/2560 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.101/2560 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.098/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.096/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.097/2560 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.089/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.090/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.091/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.092/2560 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.087/2560 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.099/2560 วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.083/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.084/2560 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.082/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 021/2560 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 020/2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 019/2560 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 018/2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 019/2560 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.056/2560 ลว. 16 มิ.ย.2560 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 017/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 016/2560 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 016/2560 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.063/2560 ลว. 5 มิ.ย.2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.064/2560 ลว. 5 มิ.ย.2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.062/2560 ลว. 5 มิ.ย.2560 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 004/2559 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 005/2560 ลว. 30 ม.ค.2560 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 014/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 013/2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.060/2560 ลว. 24 พ.ค.2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.061/2560 ลว. 24 พ.ค.2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 057/2560 ลว. 2 มี.ค.2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 012/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.058/2560 ลว. 17 พ.ค.2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 024/2560 ลว. 2 มี.ค.2560 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ สอบราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.004/2560 ลว. 5 พ.ค.2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 011/2560 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.050/2560 ลว. 3 พ.ค.2560 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.050/2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.051/2560 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 008/2560 ลว. 14 ก.พ.2560 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 007/2560 ลว. 14 ก.พ.2560 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 005/2560 ลว. 30 ม.ค.2560 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.045/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.043/2560 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.045/60 ลว. 27 มี.ค.2560 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.039/2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.040/2560 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.037/60 ลว. 23 มี.ค.2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 043/2560 ลว. 23 มี.ค.2560 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.038/2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 041/2560 ลว. 20 มี.ค.2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 040/2560 ลว. 20 มี.ค.2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 038/2560 ลว. 20 มี.ค.2560 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.036/2560 ลว. 9 มี.ค.2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.037/60 ลว. 9 มี.ค.2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.038/60 ลว. 9 มี.ค.2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.033/2560 ลว. 2 มี.ค.2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.035/60 ลว. 2 มี.ค.2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.034/60 ลว. 2 มี.ค.2560 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.024/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ จส.ฉ.2มค.(บป.)001/2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 024/2560 ลว. 27 ก.พ.2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.020/2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ มค.บห.019/2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.032/2560 ลว. 16 ก.พ.2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ตกลงราคา เลขที่ ฉ.2 ผรค.มค.030/60 ลว. 9 ก.พ.2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค./กส.004/2559 ลว.8 พ.ย. 2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 089/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 087/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 085/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 084/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 082/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 035/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 079/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 044/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 048/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 025/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 020/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(บห.) 019/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 005/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ การจ้างเหมาบุคคลภายนอก ทำการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด 0 หน่วย (รหัส 88 และ 89) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประการตกลงราคางานจ้างเหมาขยายเขต เลขที่ ฉ.2 มค.(กส) 004/2559 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานตัดมิเตอร์เลขที่ ฉ.2 มค.(บป.)จป.001/2558 และรายงานผลการสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน จ.มค.(บห)012/2558 และรายงานผลการสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.มค. จ.มค. 009/2558 และรายงานผลการสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ กฟจ.มค ฉ.2 กบล.กย.(จส.) 008/2557 และรายงานผลการสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงาน กฟจมค. ฉ.2 กบล.กย.(จส) 013/2557 และรายงานผลการสอบราคา วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ ฉ.2 มค.(กส.) 005/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด