ข่าวประชาสัมพันธ์
หารือความร่วมมือระหว่างองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมหารือในการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมหารือฯ และมี หัวหน้าฝ่ายนโยบายสังคม (Ms.Sarah Shahyar) ร่วมการหารือฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวง พม. จัดงาน ICONSIAM World of Gifts 2021 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ 2022 Gift to Celebrate New Year ”
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 17.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดงาน ICONSIAM World of Gifts 2021 และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จำนวน 10 บูธ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ 2022 Gift to Celebrate New Year ” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ พร้อมทั้งนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ พื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM
พม. ให้การต้อนรับเยาวชนจากเยอรมันในโอกาสที่มาฝึกงานด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวอุไร เล็กน้อย นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้การต้อนรับพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวเอมิลี่ ลุดวิก (Amelie Ludwig) เยาวชนจากประเทศเยอรมัน ในโอกาสเสร็จสิ้นกิจกรรมการฝึกงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระยะเวลา 1 เดือน โดยมีผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ร่วมกำกับดูแลการฝึกงาน ในการนี้ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้พูดคุยถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบคุ้มครองเด็กในประเทศเยอรมัน พร้อมมอบของที่ระลึกและให้โอวาท ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบคุ้มครองเด็กดังกล่าว จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้งานระบบคุ้มครองเด็กสำหรับเยาวชนของกรมกิจการเด็กและเยาวชนต่อไป
อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมเปิดงาน“อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน “อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” บทสนทนาและนิทาน สื่อเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครองเด็ก ประชาชน ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค
กระทรวง พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565 และทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2566” โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการมอบนโยบาย ฯ พร้อมทั้งนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
... อ่านทั้งหมด