ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศิริชัย เงินงอก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบของรางวัลให้กับ ผู้ชนะในการประกวดคำขวัญ "ต้านภัยยาเสพติด" จำนวน 3 รางวัล ผู้ชนะรางวัลที่ 1 ได้แก่นายกิตติรัช บุญยะ นักศึกษาฝึกงาน ผมต.นว. และผู้ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์ให้พนักงานและลูกจ้าง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือ ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
อีกหนึ่งช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด