ข่าวประชาสัมพันธ์
เดือน สิงหาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา) (04/09/2563
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563
เดือน สิงหาคม 2563 ผลการสอบราคา (ไม่มีผลการสอบราคา)
เข้าพบและอวย พรสวัสดีปีใหม่ปี 2563
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
(วันที่ 6 ม.ค.2563) PEA อุทัยธานี เข้าพบและอวย พรสวัสดีปีใหม่ปี 2563 พ่อเมือง พระชนกจักรี นายณรงค์ รักร้อย และผู้อำนวยการแขวงทางหลวง อุทัยธานี สำนักงานป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี และให้พรปีใหม่ซึ่งกันและกันเป็นการสร้างความสามัคคี และไมตรีจิตมิตรภาพที่ดีต่อกันโดยนายชัยยศ ประสมทอง ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ผู้จัดการการไฟฟ้าในสังกัดฯ
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุทัยธานี เข้าศึกษาดูงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ลพบุรี
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุทัยธานี แนะนำและประชาสัมพันธ์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุทัยธานี แก่ผู้ใช้ไฟ
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อุทัยธานี ออกประชาสัมพันธ์ ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด