ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564
PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในอัตราการรับซื้อไฟฟ้าคืน 2.20 บาท/หน่วย ประชาชนผู้สนใจสามารถติดต่อ PEA เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Scan QR Code หรือติดต่อได้ที่ กองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล โทร. 0-2009-6701 และ 0-2009-6703 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
PEA ร่วมใจ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564
PEA ร่วมใจ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 20.30-21.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน กว่า 100 องค์กร ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองต่างๆ ทั่วโลกด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกเขต ทุกพื้นที่และบ้านพักพนักงาน ในเวลา 20.30 – 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
PEA ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “PEA Transparency & Sustainability Confirmed” ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกันทั่วประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
PEA ห่วงใยแนะนำชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้ 1. ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด) 2. ศูนย์บริการ PEA Front Office - สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop) - รถ Mobile Front Office - Application PEA Smart Plus 3. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด) 5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม) 6. หักบัญชีบัตรเครดิต 7. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด) 8. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด) 9. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด) 10. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด) ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท ๑ บ้านที่อยู่อาศัย
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด