ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน PEA หนองไผ่ เข้ารับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ฯ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน PEA หนองไผ่ และ กฟฟ.ในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. คณะผู้บริหารและ คณะทำงานโครงการมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC เข้าร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการฯ
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 PEA หนองไผ่ ได้ทำการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อภายในพื้นที่การไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการ
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ "PEA Go Green" บริเวณพื้นที่สำนักงาน PEA หนองไผ่
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด