ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ PEA เป็นกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรม "โครงการ PEA เป็นกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 " ขึ้นโดยภายในกิจกรรมมีการแจกอาหารและน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลอำเภอชัยบาดาล อ่านต่อ ...
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อ่านต่อ ...
โครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ได้จัดกิจกรรม "โครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19" ขึ้นโดยภายในกิจกรรมมีการแจกน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งดูแลและตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ให้แก่โรงพยาบาลอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ประชุมอาสาสมัครเครือข่ายสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล เข้าร่วมประชุมอาสาสมัครเครือข่ายสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบ VDO Conference โดยเชิญอาสาสมัครเครือข่าย “สายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน” กฟน.3 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน นำเสนอปัญหาการพบเห็นการทุจริต ประพฤติมิชอบ และแนวทางปฏิบัติการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 อ่านต่อ ...
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี 2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ วัดลำสนธิ หมู่ 1 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล โดย นายวิจิตร จันทร์ประสิทธิ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าอำเภอชัยบาดาล ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ นายยงยุทธ์ บุญสุข ผู้จัดการการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอลำสนธิ ได้ร่วมแนะนำการ Download และติดตั้ง แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus รวมถึงการใช้งานเบื้องต้นให้แก่ ประชาชนและพนักงานจากหน่วยงานราชการ โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
... อ่านทั้งหมด