ข่าวประชาสัมพันธ์
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA สู้ภัยโควิด-19
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี โดยนายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ สิบเอกศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย ผู้จัดการ พร้อมคณะ มอบพัดลมตั้งพื้นขนาด 20 นิ้ว จำนวน 20 ตัว ถังขยะใส่ของติดเชื้อ อุปกรณ์ใช้ในการป้องกันโควิด-19 น้ำดื่ม ในโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 ระลอก 3 ให้กับโรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อใช้ในภารกิจ โรงพยาบาลสนาม ณ อาคารกองพันเสนารักษ์ที่ 1 จ.ลพบุรี เป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว อ่านต่อ ...
คำขวัญใหม่ของ PEA
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
คำขวัญใหม่ของ PEA คือ "Brightness for Life Quality" "สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ซึ่งมีที่มาดังนี้ครับ ในอดีตไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการนำไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกรูปแบบ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น "ไฟฟ้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงสว่าง..แต่ยังช่วยสร้างโอกาสและอนาคตให้กับคนไทย" อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจร “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง"
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน
วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด