ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยากาศลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยวันแรกที่พะเยา คุณยายวัย 80 ดีใจอยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปอีก ด้านคลังจังหวัดเตรียมรับคนลงทะเบียน
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
วันนี้ ( 3 มี.ค.60) บรรยากาศ การรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของรัฐบาล วันแรก ที่บริเวณ หน้าสำนักงานธนาคาร กรุงไทยสาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ทำให้บรรยากาศ ทั่วไปเริ่มคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนผู้มีสิทธิ์เดินทางมารอเข้าคิว ตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อรับคิว และลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย รวมถึงที่ ธกส. และ ธ.ออมสิน สาขาพะเยา โดย คุณยายรัตนา เครือสนธิ์ อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 6 ม.2 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา บอกว่า ตนเองได้เดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทย ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เพื่อรอลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยกับทางเจ้าหน้าที่ หลังจากได้รับแจ้งจากทางธนาคาร รวมถึงการประกาศแจ้งของผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุนชน ว่าให้มาลงทะเบียนในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแรกของการรับลงทะเบียน โดยคุณยายบอกด้วยว่า ดีใจที่รัฐบาลมีโครงการดังกล่าว หากได้รับสวัสดิการ หรือเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่ม ก็จะนำเงินดังกล่าวไปทำบุญ และซื้อของจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เนื่องจากยายอายุมากแล้ว รายได้ก็ไม่มี แต่อย่างไรก็ตามก็อยากให้รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างตนเอง... ขณะที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาขอลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยนางชญาลา จิระรัตนกุล คลังจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ทางสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานที่รับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ในปี 59 ไม่เกิน 1 แสนบาท และคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนฯ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พ.ค. เวลา 08.30 – 16.30 น.ที่สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัด โดยสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ และเครื่องรับลงทะเบียนจำนวนกว่า 10 เครื่อง เพื่อรองรับการให้บริการลงทะเบียนฯ แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ด้วย..? อ่านต่อ ...
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการให้คนพิการแขน-ขาขาด ที่จังหวัดพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
วันนี้ (10 มี.ค.60) แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพคนพิการแขน-ขาขาด ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยา โดยมีผู้พิการ ญาติผู้พิการ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานฯ โดย การดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่จังหวัดพะเยาในครั้งนี้นั้น มีการดำเนินงานทั้งในด้านวิชาการและบริการ ตั้งแต่การตรวจประเมินความพิการ การทำแขน-ขาเทียม การให้อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ รวมถึงการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบบูรณาการแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง โดยในวันที่ 9 มีนาคม 2560 มีการจัดอบรม เรื่องพ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ และในระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ได้มีการจัดบริการตรวจประเมินและออกเอกสารรับรองความพิการ เพื่อนำไปจดทะเบียนคนพิการ แก่คนพิการที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือทำบัตรหาย ผลิตแขน-ขาเทียม 73 ราย ซ่อมแขน-ขาเทียม 35 ราย และในรายคนพิการขาขาดที่ไม่สามารถใช้ขาเทียมได้ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยเดิน 37 ราย รถเข็น 9 คัน และออกเอกสารรับรองความพิการ 55 คน ทั้งนี้ ปัญหาด้านความพิการเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตที่สำคัญ เนื่องจากทำให้การดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีข้อจำกัด การพัฒนาศักยภาพของคนพิการในด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพ ร่างกาย ตลอดจนด้านจิตใจและสังคม รวมถึงการฝึกอาชีพที่เหมาะสม จะเปลี่ยนแปลงคนพิการจากการพึ่งพาผู้อื่นเป็นผู้ที่มีความสามารถในการช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ลดภาระของครอบครัวหรือผู้ดูแล และสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
... อ่านทั้งหมด