ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศาสนสถาน และเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ณ วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ PEA ENOCOM INTERNATIONNAL ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศาสนสถาน และเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ณ วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 449,420 บาท โดยมี นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธิเปิด และมีพระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี ส่งมอบโครงการดังกล่าว และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อมส่วนรวมต่อไป อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านเขาดินแดง หมู่ 10 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านเขาดินแดง หมู่ 10 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธิเปิด และมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า รับมอบฝายเพื่อส่งมอบต่อให้เป็นสมบัติของชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
โครงการ กฟภ.ปลูกหญ้าแฝก กำแพงดินธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ณ บ้านธารเกษตร หมู่ ๖ ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๐ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านดำรงรักษ์ หมู่ 3 ต.อุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด