ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี และการไฟฟ้าส่วนในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และมอบน้ำดื่ม-นมกล่องในวันพฤหัสบดี 23 มิ.ย.2565 ณ ศาลาประชาคม ทีว่าการอำเภอตาคลี เวลา 09.00 น.
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
พิธีเปิดกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม จัดระเบียบสายสื่อสาร ตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบลช่องแค และบริเวณเขตพื้นที่เทศบาลตำบลช่องแค ตลาดช่องแค จนถึงหน้าสถานีรถไฟตำบลช่องแค เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยมี ท่านนายกเทศมนตรีตำบลช่องแค (นายภัทรเดช หลักทรัพย์) เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองผู้อำนวยการฝ่าย วิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี (นายวิเชียร คำวงษ์) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศาสนสถาน และเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ณ วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ PEA ENOCOM INTERNATIONNAL ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในศาสนสถาน และเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ LED ณ วัดสว่างวงษ์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 449,420 บาท โดยมี นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธิเปิด และมีพระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์ เจ้าคณะอำเภอตาคลี นายนคร โชติกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธี ส่งมอบโครงการดังกล่าว และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมสิ่งแวดล้อมส่วนรวมต่อไป อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านเขาดินแดง หมู่ 10 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มอบหมายให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จัดทำโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ บ้านเขาดินแดง หมู่ 10 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยมี นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธิเปิด และมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า รับมอบฝายเพื่อส่งมอบต่อให้เป็นสมบัติของชุมชนและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมต่อไป อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับการตรวจประเมินจาก คณะกรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ ภาคเหนือ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด