ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกัปตัน คำจีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล บริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ ฉ่ำชื่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง พร้อมพนักงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564
15 มีนาคม 2564 พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ทำการมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง เนื่องในโครงการ PEA สู้ภัยโควิด
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด