ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
การซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมกรพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรมปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์ เชื่อมโยง ...
ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรมการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
การซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพครัวเรือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กิจกรรมการดำรงชีวิตตามวิถีเสรษฐกิจ เชื่อมโยง ...
ประกาศจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุสาธิตการประกอบอาชีพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมหลักปฏิบัติการแก้จนคนสุรินทร์ กิจกรรมย่อยที่ 3 คัดเลือกอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด