ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA สกลนคร เข้าร่วม “งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564”
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 PEA สกลนคร เข้าร่วม “งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564” ผู้จัดการพีร ฮามวงศ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางนฤมล บุญศรี นักบริหารงานทั่วไป ระดับ9 เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2564 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในพิธี อ่านต่อ ...
PEA สกลนคร ได้มอบนโยบาย พร้อมประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายพีร ฮามวงศ์ ผู้จัดการ PEA สกลนคร พร้อมผู้จัดการ การไฟฟ้าในสังกัด กฟส.สกลนคร ได้มีการประกาศเจตจำนง การป้องปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นการต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ห้องอินทนิล ชั้น 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ ...
PEA สกลนคร ประกาศเจตจำนง การป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีร ฮามวงศ์ ผู้จัดการPEAสกลนคร พร้อมคณะผู็บริหารและพนักงาน ผู้บริหารการไฟฟ้าในสังกัดร่วมกันประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ ...
PEA สกลนคร รับฟังนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายพีร ฮามวงศ์ ผู้จัดการ PEA สกลนคร พร้อมผู้จัดการ การไฟฟ้าในสังกัด กฟส.สกลนคร ชี้แจงและบรรยายนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร อ่านต่อ ...
PEA สกลนคร เข้าร่วม "งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2563
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น. นายพีร ฮามวงศ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายอดุลย์ มิตตัสสา รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร พร้อมผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ประจำปี 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด