ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมผู้มีบัตรฯ ให้สามารถได้รับประโยชน์จากมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ) กรณีใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดและหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่มีบัตรฯ และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถลงทะเบียน ขอรับสิทธิได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA Shop PEA Mobile Shop Application PEA Smart Plus และ www.pea.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) อ่านต่อ ...
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว นำโดย นายยุทธนา ร่มจำปา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ได้มีการมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีให้แก่โรงเรียนวัดสันติธรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ ...
โครงการบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าสาขาย่อยในสังกัด ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ นำโดย นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ และนายยุทธนา ร่มจำปา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านมอสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จำนวน 1 ครอบครัว อ่านต่อ ...
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าสาขาย่อยในสังกัด นำโดยนายยุทธนา ร่มจำปา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อ่านต่อ ...
โครงการบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์การแพทย์
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว และการไฟฟ้าสาขาย่อยในสังกัด นำโดย นายยุทธนา ร่มจำปา ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว ได้บริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ทางทีมกู้ภัยลาดยาว และโรงพยาบาลลาดยาว โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลลาดยาวและผู้อำนายการโรงพยาบาลลาดยาว เป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด