ข่าวประชาสัมพันธ์
กฟภ. กฟอ.ตาคลี กฟส.ตากฟ้า ร่วมสวนเสวนา โครงการ PEA รักษ์์น้ำ สร้างฝาย หมู่ 8 บ้านสุขสำราญ อ. ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ชมรมผู้จัดการ กฟน. 3 มอบเงินซื้อเครื่องมือแพทย์ ร.พ.ตากฟ้า จำนวน 50,000.-บาท
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2562
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี้
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า และโรงพยาบาลตากฟ้า ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า วันที่ 4 เมษายน 2562
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า และโรงพยาบาลตากฟ้า ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากฟ้า วันที่ 4 เมษายน 2562 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด