ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถขอใช้น้ำประปา/จ่ายค่าน้ำประปา ได้ที่ ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรงร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านหมี่ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสามารถขอใช้น้ำประปา/จ่ายค่าน้ำประปา ได้ที่ ชั้นที่ 1 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จ่ายค่าน้ำประปาง่ายๆ เพียงท่านนำใบแจ้งหนี้มาใบเดียว เอกสารประกอบการขอใช้น้ำ 1.ทะเบียนบ้านหรือสัญญาซื้อขาย 2.บัตรประชาชน อ่านต่อ ...
PEA บริการชาร์จรถไฟฟ้าฟรี ช่วงวันหยุดปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
PEA บริการชาร์จรถไฟฟ้าฟรี ช่วงวันหยุดปีใหม่ 30 ธันวาคม 2563-3 มกราคม 2564 อ่านต่อ ...
รวมเบอร์สายด่วนฉุกเฉิน วันหยุดยาวนี้ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ด้วยความปรารถนาดีจาก PEA
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
พบคนถูกไฟฟ้าดูด ต้องช่วยเหลืออย่างไร?
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563
PEA เตือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำวิธีรับมือพายุ "โนอึล" เพื่อความปลอดภัย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเกิดพายุฝน ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุโซนร้อน "โนอึล" ที่กำลังเคลื่อนผ่านประเทศไทย ช่วงระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ซึ่งจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA พร้อมเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฝนเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ พร้อมแนะนำวิธีการใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย ดังนี้ 1. อาคารสูงควรติดตั้งสายล่อฟ้าป้องกันฟ้าผ่า 2. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด 3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ไฟฉาย ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 4. อย่าติดตั้งเสาอากาศวิทยุ หรือเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้สายไฟฟ้า 5. ตรวจสอบความมั่นคงเสาโทรทัศน์/วิทยุและ ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงเพื่อป้องกันการโค่นล้ม 6. ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวในขณะที่มีพายุ-ฝน เช่น โทรทัศน์และโทรศัพท์ นอกจากมีกรณีฉุกเฉิน 7. ติดตั้งสายดินที่อุปกรณ์ป้องกัน แผงเมนสวิตช์และอุปกรณ์ไฟฟ้า 8. เมื่อตัวเปียก พื้นแฉะ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรเช็ดตัวให้แห้งก่อน และยืนบนพื้นที่แห้ง อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด