ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหล่มเก่า ร่วมประกาศเจตจำนง ต่อต้านการทุกจริตคอร์รัปชั่น ของ กฟภ.
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
กฟส.หล่มเก่า เข้าร่วมประชุมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ VDO Conference ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหล่มสัก
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ร่วมเครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ของ กฟน.3 จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สัมมนา 13 เครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ภายใต้แนวคิด " Zero Tolerance ชาว กฟภ.ไม่ทนต่อการทุจริต
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
ประชุมคณะทำงานการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กฟส.หล่มเก่า
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
... อ่านทั้งหมด