ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 |
คณะทำงานฯ PEA หล่มสัก ชี้แจ้ง และ สอนงานการเข้าใช้เว็บไซต์ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และทบทวนการบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ ศูนย์ พรบ. ฯ (07/02/2560)
PEA อำเภอหล่มสัก ประชาสัมพันธ์ การเปิดศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดทำบันทึกให้หน่วยงานราชการ, แจกแผ่นผับประชาชนที่มาติดต่อ,ทาง Facebook.com หรือ google (29/02/2559)
PEA อำเภอหล่มสัก ส่งพนักงานไปอบรม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ที่ กฟน.3 ลพบุรี วันที่ 23 กันยายน 2558 (29/02/2559)
คณะทำงานฯ PEA อำเภอหล่มสัก จัดประชุมชี้แจง ให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงาน ได้รับรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 (29/02/2559)
ผู้บริหารและพนักงานการ PEAอำเภอหล่มสัก เดินทางไปดูงาน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ที่ PEA อำเภอพระพุทธบาท วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 (29/02/2559)