ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 |
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service (11/05/2564)
PEA ประกาศอัตราค่าชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (11/05/2564)
การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (18/03/2563)
ขั้นตอนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (18/03/2563)
ประกาศมิจฉาชีพหลอกให้เซ็นต์มอบอำนาจรับเงินประกันคืน (18/03/2563)
ข้อร้องเรียนด้านการบริการและการทุจริตประพฤิตมิชอบของกฟอ.หล่มสัก (23/01/2563)
สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ก.ค - ธ.ค 62 (07/01/2563)
PEA หล่มสักเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดูแลทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง (18/10/2562)
ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 (03/08/2562)
ตรวจประเมิน มาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดในสถานประกอบกิจการ (17/07/2562)