ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
PEA แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า (21/07/2564)
PEA ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 เปิดให้ผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้แล้ว (21/07/2564)
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าฟรีค่าธรรมเนียม บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 (21/07/2564)
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (11/05/2564)
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการของ PEA ทาง Online ผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ในรูปแบบ One Touch Service (11/05/2564)
PEA ประกาศอัตราค่าชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า (11/05/2564)
การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (18/03/2563)
ขั้นตอนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (18/03/2563)
ประกาศมิจฉาชีพหลอกให้เซ็นต์มอบอำนาจรับเงินประกันคืน (18/03/2563)
ข้อร้องเรียนด้านการบริการและการทุจริตประพฤิตมิชอบของกฟอ.หล่มสัก (23/01/2563)