ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (18/08/2564)
แนะนำผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 (18/08/2564)
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า (16/08/2564)
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหักผ่านบัญชีธนาคาร สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-SERVICE (09/08/2564)
สารแสดงความห่วงใย จาก ผู้ว่าการ PEA (09/08/2564)
PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/07/2564)
PEA แนะนำวิธีใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดค่าไฟฟ้า (21/07/2564)
PEA ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 เปิดให้ผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้แล้ว (21/07/2564)
ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าฟรีค่าธรรมเนียม บน Shopee ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 2564 (21/07/2564)
PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (11/05/2564)