ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
เปิดช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ลด "ค่าไฟ" สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565 รวม 12 เดือน (05/10/2564)
สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (05/10/2564)
PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน (21/09/2564)
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า (21/09/2564)
นโยบายการบริหารและพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (18/08/2564)
แนะนำผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 15 (18/08/2564)
PEA บรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้า (16/08/2564)
PEA แนะนำผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหักผ่านบัญชีธนาคาร สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ E-SERVICE (09/08/2564)
สารแสดงความห่วงใย จาก ผู้ว่าการ PEA (09/08/2564)
PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (21/07/2564)