ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
PEA เปิดลงทะเบียนโครงการ Solar ภาคประชาชน (25/04/2564)
PEA ร่วมใจ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 (27/03/2564)
PEA ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2564 (02/03/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 (13/01/2564)
ขออนุมัติขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท ๑ บ้านที่อยู่อาศัย (10/04/2563)
7 สำนักงาน กฟภ ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง คว้ารางวัล "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี " (01/10/2561)
เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาทเข้ามาดูงาน ศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ของ กฟจ.ชัยนาท (23/02/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 (18/09/2560)
ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงของ สขร. (17/07/2560)
กระทรวงมหาดไทยคัดเลือก ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ 59 ศูนย์ ร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น การตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2560 (04/05/2560)