ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน PEA หนองไผ่ เข้ารับการฉีดวัคซีน ชิโนฟาร์ม ฯ (28/09/2564)
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน PEA หนองไผ่ และ กฟฟ.ในสังกัด จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (28/09/2564)
เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. คณะผู้บริหารและ คณะทำงานโครงการมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC เข้าร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินการรักษามาตรฐานการให้บริการฯ (23/07/2564)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 PEA หนองไผ่ ได้ทำการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อภายในพื้นที่การไฟฟ้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและผู้มาใช้บริการ (19/07/2564)
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการ "PEA Go Green" บริเวณพื้นที่สำนักงาน PEA หนองไผ่ (10/06/2564)
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายเสถียร ฟุ้งขจร รจก.(ท) กฟอ.นผ. ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในโครงการ "บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ 2564" (10/06/2564)
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. และ ผจก.กฟฟ.ในสังกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ (12/05/2564)
เมื่อวันที่ 7 พฤษาคม 2564 PEA หนองไผ่ นำโดยนายโสภณ เพ็งถาวร ผจก.กฟอ.นผ. และ คณะผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน พร้อมด้วนนายอำเภอหนองไผ่ ร่วมบริจาคโลหิตใน โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี (10/05/2564)
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางปราณี ชนะวงศ์ ชจก.(บ.) กฟอ.นผ. คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารอเนกภิรมญ์ อำเภอหนองไผ่ (30/08/2563)
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายมานะ เป้าท้อง ผจก.กฟอ.หนองไผ่ และคณะทำงาน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน (30/08/2563)