ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
โครงการ PEA เป็นกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19 (06/07/2564)
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (21/01/2564)
โครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19 (21/08/2563)
ประชุมอาสาสมัครเครือข่ายสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 3/2562 (26/06/2562)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน (23/05/2562)
ประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) (07/02/2562)
"PEA ใส่ใจชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี" (04/10/2561)
สัมมนา 13 เครือข่ายการไฟฟ้าโปร่งใส ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต” ในพื้นที่ กฟอ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (29/06/2561)
กิจกรรม “Big patrolling & cleansing for strong grid” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี (21/06/2561)
แจ้งช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ร้องเรียน ด้านบริการและการทุจริตประพฤติมิชอบของ กฟอ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (22/02/2561)