ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์ (08/10/2564)
PEA สู้ภัยโควิด-19 (02/06/2564)
คำขวัญใหม่ของ PEA (01/05/2562)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน “PEA Smart Plus” เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการ Online ครบวงจร “จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง" (03/06/2561)
ขั้นตอนการขอรับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี (03/06/2561)
เข้าถึง ฉับไว เพียงแค่ เปิดส่อง QR Code สามารถเข้าถึง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ได้ง่ายทันที ทุกเวลา (03/06/2561)
นโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2561 โดยผู้ว่าการ กฟภ. เพื่อรักษาและยกระดับการดำเนินงานด้านความโปร่งใสของ กฟภ. โดยกำหนดหลักยึดถือปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกหน่วยงาน (03/06/2561)
คณะทำงาน Green Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมิน นำทีมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 (26/08/2559)
คณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม-อบรม การเข้าใช้งานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ผ่านเว็บไซด์ของ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559 (28/04/2559)