ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายกัปตัน คำจีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกับ ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล บริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี (08/10/2564)
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี (21/06/2564)
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ ฉ่ำชื่น ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง พร้อมพนักงาน ร่วมกับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล ร่วมกันบริจาคน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นให้กับทีมแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (04/06/2564)
15 มีนาคม 2564 พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จ.ลพบุรี (16/03/2564)
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ทำการมอบน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลท่าหลวง เนื่องในโครงการ PEA สู้ภัยโควิด (18/08/2563)
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้จัดการ พนักงานลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีการ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12/08/2563)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมกันออกบูธ ในเนื่องในงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (16/07/2563)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมการบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี (10/06/2563)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาศย้ายสำนักงานใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและกำลังใจในการเริ่มต้นการทำงาน ของพนักงานและลูกจ้างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าหลวง (14/02/2563)
ประชุมอาสาสมัครเครือข่ายสายงานการไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน กฟน.3 ครั้งที่ 3/2562 (26/06/2562)