ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
PEA บรรเทาภาระค่าไฟฟ้าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (06/10/2564)
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (24/05/2564)
โครงการบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ยากไร้ (17/05/2564)
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (12/05/2564)
โครงการบริจาคน้ำดื่มและอุปกรณ์การแพทย์ (07/05/2564)
มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (22/01/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย มอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ติดมิเตอร์ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค (04/01/2564)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาว รับโล่รางวัล สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ระดับดี วันคนพิการสากล ประจำปี 2563 (04/12/2563)
PEA 60 ปี ปลูกต้นไม้ แบ่งปัน ลดโลกร้อน (05/06/2563)
จ่ายค่าไฟ..ฟรีค่าธรรมเนียม ณ ตัวแทนจุดบริการและผู้ให้บริการรับชำระเงิน (19/04/2563)