ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนเมีนาคม 2564 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่ายระยะที่ 2 แผนที่ 4 (คพจ.2) (05/04/2564)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกวดราคาจ้างชั้นวางพัสดุขนาดเล็ก (Micro Rack) พร้อมติดตั้ง (04/03/2564)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวาคม 2562 จ้างเหมานิติบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวงานงดจ่ายไฟ ประจำปี 2563 (17/12/2562)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนพฤศจิกายน 2562 จ้างเหมานิติบุคคลงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2563 (28/11/2562)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวาคม 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังชมภู อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2562 (06/01/2562)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนธันวามคม 2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กฟจ.เพชรบูรณ์ ปี2562 (04/01/2562)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนกรกฎาคม 2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ Front Office ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ (05/09/2561)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนพฤษภาคม 2561 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (09/05/2561)
ประกาศ เดือนเมษายน 2561(ไม่มีประกาศ) (05/05/2561)
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอินิกส์ เดือนมีนาคม 2561 จ้างเหมาเอกชนดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอวังชมภู อำเภอเขาค้อ (23/03/2561)