ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศ ประกวดราคา ด้วยวิธี e-bidding ย้ายมาอยู่ ม.9(8) ห้วข้อ กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระร (10/01/2562)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่าย อ.ไพศาลี - สี่แยกไพศาลี(จุดที่3) จ.นครสวรรค์ (09/10/2561)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บริเวณ อ.เก้าเลี้ยว - อ.บรรพต(จุดที่1) จ.นครสวรรค์ (09/10/2561)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)งานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สะพานดำ - อ.โกรกพระ(ฝั่งขวา)จุดที่ 3 จ.นครสวรรค์ (09/10/2561)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding)จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1(แผน3,แผน4)และงานบง คชฟ.3 งบคขก.2 (07/09/2561)
ประกาศ ประกวดราคา(e-bidding) จัดซื้อเครื่องมือ - เครื่องใช้ด้านช่าง ของ กฟจ.นว. (04/05/2561)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุขาดแคลนจำนวน 5 รายการ (22/02/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์(ติดตั้งมิเตอร์ใหม่) ปี 2561 (17/02/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง ของ กฟจ.นว.และ กฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2561(รายปี) (08/02/2561)
เดือน กรกฎาคม 2558 (ไม่มีประกาศการประกวดราคาในเดือนนี้) (29/02/2559)