- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเขต 23 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/06/2560)
สอบราคางานออกแบบและตกแต่งพื้นที่ของธนาคารในงานมหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี (Thailand Industry Expo 2017) (01/06/2560)
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Notebook จำนวน 28 เครื่อง (26/05/2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานีและสำนักงานเขต 23 ด้วยวืธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17/05/2560)
สอบราคาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสแกนข้อมูล (Scanner) จำนวน 150 เครื่อง (09/05/2560)
การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 70 เครื่อง (10/04/2560)
สอบราคาจ้างผุ้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/ อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) (07/04/2560)
ประกวดราคาการจัดหา License สำหรับโครงการ Upgrade Hardware และ Software ระบบสินเชื่อปัจจุบัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/04/2560)
จัดซื้อจัดจ้างงานติดตั้งชุดประตูกระจกบานสวิง และบานกระจกช่องแสงติดตาย งานเหล็กดัดกันขโมย และงานทุบรื้อซ่อมแซมผนังชั้น 1 สาขาสุราษฎร์ธานี (27/01/2560)
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/01/2560)