- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (26/07/2561)
สอบราคาจัดจ้างผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2560-2561 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพของพนักงาน ธพว. (22/08/2560)
สอบราคาผู้ให้บริการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเขต 14 ประจำสาขาสุพรรณบุรี (22/08/2560)
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 (21/08/2560)
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำของที่ระลึก ประจำปี 2561 (21/08/2560)
สอบราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ และบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปี 2561 (21/08/2560)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (18/08/2560)
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาดประจำอาคาร SME Bank Tower จำนวน 36 อัตรา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16/08/2560)
ประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบัญชีธนาคารและข้อมูลเพื่อการบริหาร (FMIS) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25/07/2560)
ประกวดราคาจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา รวมจำนวน 133 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/07/2560)