ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
เดือน มี.ค.64 จ้างเหมางานก่อสร้างรั้วด้านหลังบ้านพนักงาน กฟอ.หล่มสัก (02/03/2564)
เดือน มี.ต.64 จ้างเหมางานก่อสร้างรั้ว กฟย.แคมป์สน (02/03/2564)
เดือน ม.ค.64 ประกวดราคาจัดซื้อคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) (26/01/2564)
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขต ให้ นางจริยาภรณ์ วงศ์ศรีอุดมลาภ หมู่ ๖ ตําบล ทุ่งสมอ อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (28/12/2563)
เดือน ธ.ค.63 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งชั้นวางพัสดุด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) (18/12/2563)
ประกาศจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักพนักงานหลังที่ ๕ และหลังที่ ๖ การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (30/11/2563)
ประกาศจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่าย งาน คฟม.๒ บ.โคกหนองม่วง ม.๕ ต.นํ้าชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ (30/10/2563)
เดือน ก.ย.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (30/09/2563)
เดือน ส.ค.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (31/08/2563)
เดือน ก.ค.63 ไม่มีประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (31/07/2563)