ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
เดือนกรกฎาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (17/08/2559)
เดือน มิถุนายน 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ FORK LIFT จำนวน 1 คัน (17/06/2559)
เดือนพฤษภาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (16/06/2559)
เดือนเมษายน 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (16/05/2559)
เดือนมีนาคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (20/04/2559)
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (26/02/2559)
เดือนมกราคม 2559 (ไม่มีการสอบราคา) (26/02/2559)
เดือนกรกฎาคม 2558 (ไม่มีการสอบราคา) (25/02/2559)
เดือนกันยายน 2558 (ไม่มีการสอบราคา) (25/02/2559)
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ไม่มีการสอบราคา) (25/02/2559)