ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (07/02/2561)
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ (07/02/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock ปี 2560 จำนวน 13 รายการ (15/01/2561)
เดือนธันวาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (04/01/2561)
เดือนพฤศจิกายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (04/12/2560)
เดือนตุลาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (01/11/2560)
เดือนกันยายน 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (09/10/2560)
เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (11/08/2560)
เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศสอบราคา(ไม่มีประกาศสอบราคาในเดือนนี้) (10/07/2560)
เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศประกวดราคาซื้อสายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. (15/06/2560)