ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟจำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (02/02/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาเทลานคอนกรีตคลังพัสดุโคกสำโรง (29/01/2564)
ประกาศจัดซื้อมิเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ 15(45) แอมป์ ประจำปี 2564 (15/01/2564)
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้แนวระบบจำหน่าย (13/01/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบ้านวังไผ่ ม.7 ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12/01/2564)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบโครงการ คฟม.2 จำนวน 6รายการ (11/01/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (08/01/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (06/01/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ และงบโครงการ ประจำปี 2563 (28/12/2563)
ประกาศงานจ้างปรับปรุงพื้นที่คลังพัสดุโคกสำโรง Modern Warehouse (11/12/2563)