ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 4 รายการ (26/03/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ (26/03/2561)
จ้างเหมาทำลานความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง (21/03/2561)
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง (21/03/2561)
จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ งานงบ คพจ.1 จำนวน 2 รายการ (15/03/2561)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ (02/03/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 16 รายการ (02/03/2561)
งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างรั้วลวดตาข่าย รั้วลวดหนาม ประตูทางเข้าและรั้วป้ายชื่อสำนักงานของ กฟย.สระโบสถ์ (21/02/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คชฟ.3 จำนวน 10 รายการ (20/02/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (20/02/2561)