ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 13 รายการ (04/05/2561)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ Safety Stock จำนวน 4 รายการ (02/05/2561)
จ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง บริษัท เคดีดี เอ็นเตอร์ไพร หมู่ 3 (23/04/2561)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านสระโบสถ์(แยกมหาโพธิ) ม.10 (18/04/2561)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คพจ.1, งานงบผู้ใช้ไฟ (05/04/2561)
จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งานงบ คฟก., งบ คฟม. และงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 3 รายการ (05/04/2561)
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง งบทำการ จำนวน 2 รายการ (05/04/2561)
จัดซื้อหม้อแปลงขนาด 800 เควีเอ 22-0.40 เควี งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 เครื่อง (04/04/2561)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายปรับปรุงช่วง KSR7R-03 บ้านดงดินแดงสุดเขตโครงการธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี (28/03/2561)
จัดซื้อดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ 22 เควี 100 แอมป์ 12 เคเอ งานงบลงทุน จำนวน 1 รายการ (26/03/2561)