ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศจัดซื้อสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเซลเซียส 50 ต.มม.มอก.293(จ้างรีด) งานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (06/05/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลาน งานงบผู้ใช้ไฟ(Safety Stock)งบลงทุน และงบโครงการ ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ (27/04/2564)
ประกาศจัดจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเคลื่อนที่ 2 หลัง คลงัพัสดุโคกสำโรง (22/04/2564)
ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำหรับงานผู้ใช้ไฟ และเติมเต็ม Safety Stock จำนวน 3 รายการ (07/04/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2564 (02/04/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (02/04/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลานงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ ประจำปี 2564 (02/04/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบ คพจ.2 (แผน4) จำนวน 1 รายการ (19/03/2564)
ประกาศจัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบคพจ.2 (แผน4) ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ (12/03/2564)
ประกาศจัดจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มเสาตอม่อแบบเดี่ยว ตั้งแต่ CBD 1R-01 (สี่แยกวังเพลิง) ถึง กฟย.สรบ. จำนวน 60 ต้น (08/03/2564)