ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
เดือน ก.ค. ประกาศจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (แผน3,4) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน 12 รายการ (05/07/2562)
เดือน มิ.ย. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/07/2562)
เดือน พ.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (06/06/2562)
เดือน เม.ย. ประกาศขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง บริษัท จตุรเทพ ฟาร์ม จำกัด ม.1 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (04/04/2562)
เดือน มี.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (02/04/2562)
เดือน ก.พ. ปรับปรุงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุด 3 จ.ลพบุรี (27/02/2562)
เดือน ม.ค. 2562 (ไม่มีการประกาศเชิญชวนในเดือนนี้) (05/02/2562)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบลงทุน และงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 2561 จำนวน 1 รายการ (23/05/2561)
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างโรงอาหาร ที่ กฟอ.โคกสำโรง (21/05/2561)
จัดซื้อพัสดุขาดแคลนงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ (16/05/2561)